معرفی دفتر توسعه آموزش: Education Development Office
           

دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)  دانشکده پزشکی و دندانپزشکی واحد بین الملل - بندرانزلی در مهر ماه 1387 تشکیل شد.

           

اهداف تشکیل EDO:

           
 • هدف کلی:
           

ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده

           
 • اهداف اختصاصی:
  • بهینه سازی برنامه های آموزشی در سطوح مختلف
  • بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های آموزشی یا اعضای هیئت علمی ودانشجویان
  • تعیین نیازهای اعضای هیئت علمی
  • هدایت هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
  • مشارکت در بازنگری رسالت و اهداف واحد بین الملل
  • مشارکت در تدوین و تنظیم استراتژی و چشم انداز 5 ساله
  • ارائه برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در قالب کوریکولوم، طرح درس، طرح دوره
  • هدایت، نظارت و برگزاری آزمون های ورودی آمادگی و آزمایشی امتحان جامع علوم پایه و امتحان پره انترنی
  • ارزش یابی در حوزه اساتید و دانشجویان
  • ارزش یابی فعالیت های آموزشی دانشجویان
  • فعالیت در جهت اصلاح افت تحصیلی و ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانشجویان
           


اهم فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400