تورمجازی
دانشکده
کلینیک

اخبار دانشکده

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پردیس بین الملل

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پردیس بین الملل

1400/07/30
بازدید رییس کمیسیون آموزش تحقیقات وفناوری مجلس شورای اسلامی از دانشکده پردیس بین الملل

بازدید رییس کمیسیون آموزش تحقیقات وفناوری مجلس شورای اسلامی از دانشکده پردیس بین الملل

1400/07/30
تغییر در روند آموزش توجیهی بدو خدمت

تغییر در روند آموزش توجیهی بدو خدمت

1400/07/29
نسخه سوم پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- 19 شهریور 1400

نسخه سوم پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- 19 شهریور 1400

1400/07/24
پیام تسلیت رییس دانشکده پردیس بین الملل

پیام تسلیت رییس دانشکده پردیس بین الملل

1400/07/12
استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

1400/05/12
وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

1400/05/12
آرشیو