تورمجازی
دانشکده
کلینیک

اخبار دانشکده

هفتمین فراخوان آشنایی با طب ایرانی و مکمل برای دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی 1400

هفتمین فراخوان آشنایی با طب ایرانی و مکمل برای دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی 1400

1400/10/20
 پرداخت شهریه برای نیمسال دوم 1401 - 1400برای نیمسال اول 1402 - 1401

پرداخت شهریه برای نیمسال دوم 1401 - 1400برای نیمسال اول 1402 - 1401

1400/10/15
چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

1400/10/05
الزام همراه داشتن کارت واکسناسیون در روز مصاحبه برای متقاضیان انتقال خارج از کشور

الزام همراه داشتن کارت واکسناسیون در روز مصاحبه برای متقاضیان انتقال خارج از کشور

1400/10/01
قابل توجه متقاضیان انتقال خارج از کشور جهت شرکت در آزمون حضوری

قابل توجه متقاضیان انتقال خارج از کشور جهت شرکت در آزمون حضوری

1400/09/28
در دسترس نبودن تلفن های ثابت دانشکده به دلیل اختلال مخابراتی

در دسترس نبودن تلفن های ثابت دانشکده به دلیل اختلال مخابراتی

1400/09/20
روز جهانی رادیولوژی مبارک

روز جهانی رادیولوژی مبارک

1400/08/17
راه اندازی مرکز آزمون دانشکده پردیس بین الملل انزلی

راه اندازی مرکز آزمون دانشکده پردیس بین الملل انزلی

1400/08/12
برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود

برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود

1400/08/05
اطلاعیه واحد آموزش بالین پزشکی پردیس بین الملل

اطلاعیه واحد آموزش بالین پزشکی پردیس بین الملل

1400/07/12
استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

1400/05/12
وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

1400/05/12
آرشیو