تورمجازی
دانشکده
کلینیک

اخبار دانشکده

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی " کار با سامانه نوید" جهت اعضای هیئت علمی

1400/06/31
جشنواره بزرگ کتابخوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه علوم بزشکی گیلان برگزار می شود

جشنواره بزرگ کتابخوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه علوم بزشکی گیلان برگزار می شود

1400/06/31
امام علی (ع) : به راستی جهاد دری از درهای بهشت است که خدای آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است ، جهاد لباس تقوا ، زره محکم و سپر مطمئن خداست.

امام علی (ع) : به راستی جهاد دری از درهای بهشت است که خدای آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است ، جهاد لباس تقوا ، زره محکم و سپر مطمئن خداست.

1400/06/30
استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

1400/05/12
وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

1400/05/12
آرشیو