تورمجازی
دانشکده
کلینیک

اخبار دانشکده

قابل توجه متقاضیان انتقالی خارج از کشور رشته پزشکی و دندان پزشکی

قابل توجه متقاضیان انتقالی خارج از کشور رشته پزشکی و دندان پزشکی

1400/09/10

"به همت پردیس بین الملل برگزار شد"

1400/09/10
برگزاری کارگاه های های تئوری و عملی توسط گروه طب اورژانس

برگزاری کارگاه های های تئوری و عملی توسط گروه طب اورژانس

1400/09/10
قابل توجه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان

1400/09/03
مهلت ثبت نام در بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد تمدید شد

مهلت ثبت نام در بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد تمدید شد

1400/08/19
روز جهانی رادیولوژی مبارک

روز جهانی رادیولوژی مبارک

1400/08/17
راه اندازی مرکز آزمون دانشکده پردیس بین الملل انزلی

راه اندازی مرکز آزمون دانشکده پردیس بین الملل انزلی

1400/08/12
برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود

برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود

1400/08/05
 قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمان به سایر واحدهای بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی(خروجی)

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمان به سایر واحدهای بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی(خروجی)

1400/08/05
اطلاعیه واحد آموزش بالین پزشکی پردیس بین الملل

اطلاعیه واحد آموزش بالین پزشکی پردیس بین الملل

1400/07/12
استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

1400/05/12
وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

1400/05/12
آرشیو