فرم های آموزشی پردیس بین الملل

 

 فرم درخواست ادامه تحصیل 
 آ(1): انتخاب واحد غیراینترنتی
آ(2): حذف و اضافه
آ(3):  حذف اضطراری
آ(4): بیمه نامه
 آ(5): تسویه حساب دانشجویان میهمان              
آ(6): درخواست پذیرش واحدهای درسی -ورودی 97 
آ(7): درخواست کارت دانشجویی المثنی
آ(8): درخواست پذیرش واحدهای درسی - ورودی ما قبل 97 
آ(9):   درخواست انتقال دائم
آ(10):   درخواست انتقال موقت( میهمانی)
آ(11): اعلام وضعیت غیبت دانشجویان
آ(12): تسویه حساب با دانشجویان
آ(13):   بررسی غیبت استعلاجی در جلسات کلاسی
 آ(14):   بررسی غیبت استعلاجی در امتحانات
آ(16): درخواست گواهی جهت مسافرت به خارج از کشور
آ(17): درخواست اخذ درس به صورت هم نیاز
 آ(18): درخواست انتقال موقت(میهمانی) به دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آ(19):  ویژه دانشجویان مهمان به پردیس بین الملل
آ(20): درخواست معرفی به استاد
آ(21): ویژه ترم تابستان
آ(24): فرم بررسی درخواست مرخصی تحصیلی / استعلاجی
آ(25): فرم بررسی درخواست مرخصی تحصیلی
آ(26): فرم تقاضای تجدید نظر در نمرات امتحانی
آ(27): فرم اعتراض به سوالات امتحانی
آ(28):    فرم  مشخصات دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 فرم الکترونیک  تعهد شرکت در آزمون علوم پایه و پیش کارورزی          
فرم الکترونیک ارتباط دانشگاه با داوطلب و خانواده                      
 فرم الکترونیک مشخصات دانشجویان ورودی جدید                    
 فرم الکترونیک ثبت مدارک داوطلبان انتقال خارج از کشور               
 فرم الکترونیک مشخصات مورد نیاز برای صندوق رفاه دانشجویان
آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1401