ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرسین

1

کلیات وآشنایی با اشکال دارویی

95/10/13

خانم دکتر بصیرت

2

نحوه نگارش نسخه نویسی

95/10/13

خانم دکتر افسری

3

آنتی بیوتیک تراپی

95/10/13

آقای دکتر حسینی

4

استدلال بالینی

92/08/18

آقای دکتر سید مجتبی مهرداد-
خانم دکتر لیدا محفوظی

5

OSCE
(Objective Structured Clinical Examination)

92/07/13

آقای دکتر سید مجتبی مهرداد-آقای دکتر حسین خوشرنگ-خانم دکتر ایده دادگران-خانم دکتر ماهدخت طاهری

6

MCQ
(Multiple Choice Question)

92/06/25

آقای دکتر حسین خوشرنگ -خانم دکتر ماهدخت طاهری-آقای عطاا.. اسدی

7

روش تحقیق 2:

"کارگاه تکمیلی انتخاب موضوع تحقیق و بیان مساله"

91/06/16

آقای دکتر کامبیز فرقان پرست – آقای دکتر محسن اسدی نژاد

8

محیط های یاددهی یادگیری در آموزش بالینی

"Bed side teaching"

91/06/1

آقای دکتر علی حمیدی مدنی- آقای دکتر حسین خوشرنگ – آقای دکتر مهرداد

9

روش تحقیق 1:

"انتخاب موضوع تحقیق و مروری بر مطالعات موجود"

91/04/25

آقای دکتر فرقان پرست – آقای دکتر محسن اسدی نژاد

10

مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان - استاد مشاور

91/04/24

آقای دکتر میرزاجانی – آقای دکتر اشرفی آقای دکتر بهادری – آقای دکتر رستم پور – آقای دکتر موسوی

11

روشهای ارزشیابی بالینی

91/03/03

آقای دکتر حسین خوشرنگ – آقای دکتر مهرداد –خانم دکتر ماهدخت طاهری

12

تدوین طرح درس و طرح دوره

90/03/19

خانم دکتر ماهدخت طاهری– آقای دکتر حسین خوشرنگ –آقای عطاا.. اسدی

13

معیارهای انتخاب روش تدریس

89/07/15

خانم دکتر عباسی-آقای دکتر آبتین حیدرزاده – آقای دکتر فرقان پرست

 
جداول کارگاه ها (ویژه دانشجویان)
 

ردیف

عنوان کارگاه

توضیحات

1

احیای قلبی ریوی (CPR)

آقای دکتر علی محمد زاده جوریابی

2

آشنایی با انتخاب واحد اینترنتی

ویژه دانشجویان جدید الورود 90

    خانم دکتر منیره آقاجانی نسب

خانم فرخنده محمدی

3

کنترل علایم حیاتی

ویژه دانشجویان دندانپزشکی

خانم اعظم اکبری

4

کنترل علایم حیاتی، تزریقات و پانسمان

ویژه دانشجویان پزشکی

خانم اعظم اکبری

5

مهارت های بالینی(تزریقات 2)

ویژه دانشجویان پزشکی

خانم اعظم اکبری

6

مهارت های بالینی(تزریقات 3)

ویژه دانشجویان پزشکی

خانم اعظم اکبری

7

آشنایی با انتخاب واحد اینترنتی

ویژه دانشجویان جدید الورود 91

   خانم  دکتر آقاجانی نسب

خانم فرخنده محمدی

8

آشنایی با مقاله

آقای سینا خواجه جهرمی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

9

جستجوی مقدماتی

آقای پرهام پرتقالی

خانم سپیده عبدی

(اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی)

10

جستجوی پیشرفته

خانم یاسمن اعرابی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

11

مبانی کامپیوتر (word )

آقای عرفان ترابی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

12

پروپوزال نویسی 1

آقای علیرضا امیر معافی

آقای نیما نظری

آقای سینا خواجه جهرمی

(اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی)

13

مبانی کامپیوتر(power point)

آقای عرفان ترابی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

14

پروپوزال نویسی 2

آقای علیرضا امیر معافی

آقای نیما نظری

آقای سینا خواجه جهرمی

(اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی)

15

آشنایی با مقاله

خانم نازنین سید سعادت

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

16

مبانی کامپیوتر (word )

آقای عرفان ترابی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

17

جستجوی مقدماتی

آقای محمد امین همافر

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

18

جستجوی پیشرفته

خانم یاسمن اعرابی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

19

مبانی کامپیوتر (power point )

آقای عرفان ترابی

( عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

20

پروپوزال نویسی 1

آقای علیرضا امیر معافی

خانم افروز حق دوست

(اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی)

21

پروپوزال نویسی 2

آقای علیرضا امیر معافی

خانم افروز حق دوست

(اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی)

 22  EndNote
 آقای دکتر رسول تبری
23  آشنایی با انتخاب واحد اینترنتی
 خانم دکتر منیره آقاجانی نسب
خانم فرخنده محمدی
24
آشنایی با انتخاب واحد اینترنتی ویژه دانشجویان جدیدالورود
خانم فروغ روستا
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400