کمیته  امر به معروف و نهی از منکر

هدف از ایجاد این کمیته هماهنگی و همکاری در جهت اجرای مطلوب فریضه امر به‌ معروف و نهی‌ازمنکر از طریق مشاوره های اخلاقی درجهت رعایت الزامات و شئونات اسلامی در محیط کار برای کارکنان و دانشجویان و تلاش جهت اصلاح رفتار افرادی  که شئونات اسلامی و اخلاقی را رعایت نمی نمایند با رعایت مراتب ذیل:

   الف: تذکر لسانی      

   ب: اخطار کتبی
   ج: معرفی به واحد تخلفات و حراست


اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1 آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد و رئیس کمیته
 2 آقای محمدرضا یگانه معاون اداری و مالی
3 خانم دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه
4   آقای دکتر بابک بخشایش معاون آموزش بالین پزشکی
5 آقای عبداله میلانچی رئیس امور اداری و رسیدگی به پروژه های عمرانی
6 آقای دکتر رسول فردمسعود مدیر  امور اداری و آموزش
7 آقای علیرضا پیل علی مسئول حراست
8 خانم طیبه احمدی تاج مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
9 خانم دکتر منیره آقاجانی نسب مدیر EDO