رئیس واحد: از 27 خرداد 1398 تا کنون

 دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

تخصص: طب اورژانس

مرتبه علمی: دانشیار و   عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک:

شناسه آموزشی (CV)

 

 
  رئیس واحد: از تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1393 تا 26 خرداد 1398

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری

تخصص: پزشکی قانونی و مسمومیت

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: Rahbar_m46@yahoo.com

  رئیس واحد: از تاریخ 3 دی ماه 1391 تا 13 اردیبهشت 1393

 دکتر حسین همتی

تخصص: متخصص جراحی عمومی- فلوشیپ جراحی عروق

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: Hemmati@mail.com

 

 

 

  رئیس واحد: از ابتدا تا تاریخ 3 دی ماه 1391

 دکتر علی محمدزاده جوریابی

تخصص: بیهوشی و مراقبتهای ویژه

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: Alimj@gums.ac.ir

شناسه آموزشی (CV)

 

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 دی 1400