27  شهریور روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار گرامی باد

27 شهریور روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار گرامی باد

شهریار یکی از مفاخر غزل فارسی است. چرا که علی‌رغم آذری بودن زبان مادریش بزرگترین خدمت را در زمینه‌ی احیای شعر ایران انجام داده است و با سروده‌های بدیع و لحن معجزه‌مانندش غزل پارسی را که بعد از صائب کم‌کم می‌رفت تا بمیرد به اوج رسانده.

 به همت پردیس بین الملل برگزار شد

به همت پردیس بین الملل برگزار شد

در جلسه مشترک ظهر امروز سه شنبه بیست سوم شهریور ماه، برای بررسی استاندارهای اعتباربخشی آموزشی بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی در محل دفترریاست این دانشکده برگزار شد.

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود
فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

طبق اعلام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود.