کمیته آموزش کارکنان

 

تحول اداری فرایندهای کمیته آموزش کارکنان جهت سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقا سطح علمی ، توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای کارکنان برگزار می شود.

 

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری رئیس واحد و رئیس کمیته
 2 خانم مهندس شادی موید رضایی  معاون اداری و مالی
 3 خانم دکتر معصومه فغانی  معاون آموزش پایه
 4 آقای دکتر رسول تبری  معاون تحقیقات و فناوری
 5 خانم پرستو امیدی اسلامی کارگزین
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400