آئین نامه های پژوهشی

ردیف نام آیین نامه
1

آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی

2
دستورالعمل نگارش و نحوه تنظیم پایان نامه
3

دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح تحقیقاتی

4 گزارش شفاهی پایان نامه

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400