معرفی:

این سالن به مساحت تقریبی  170 مترمربع در دپارتمان آناتومی واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد و جهت آموزش دروس عملی آناتومی و تشریح دانشجویان است و دارای یک کاداور جهت برگزاری کلاس های دروس تشریح می باشد.

 

 

 

 

 

 

تجهیزات سالن:

دستگاه های نگهدارنده اعم از سردخانه، تانک نگهداری و فیکس کاداور، ترالی حمل و سایرمواد و محلولهای نگهداری و فیکس، اره برقی جهت تهیه برش و...

ساعات کاری آزمایشگاه:

در هر نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه آموزشی مصوب، تعیین می شود.

 

اساتید ترم جاری

  • خانم دکتر معصومه فغانی لنگرودی
  • آقای دکتر ابراهیم نصیری
  • آقای دکتر ملک مسعود انصار
  • آقای دکتر آرش زمینی
  • خانم دکتر آمنه محمدی
  • خانم دکتر زلیخا گلی پور
  • آقای دکتر مهرداد عسگری

 

آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1401