مقابله با بحران و حوادث غیرطبیعی

داشتن عملیاتی دقیق برای انواع بحران هایی که ممکن است در واحدمربوطه رخ دهد ( اعم از بلایای طبیعی ، پدافند غیرعامل و...) به همراه وجود گروه های استراتژیکی و تاکتیکی می توان وضعیت نابهنجار را به کلی تغییر داد.

این بحران را می توان به همراه گروه های عمل کننده به سرعت و به طور کارآمدی تحت کنترل درآورد زیرا زیانبارترین نتیجه سوءمدیریت در یک بحران طبیعی ، خسارات بلند مدت و تلفات رو به افزایش آن می باشد. لذا برنامه ریزی و مدیریت و اجرای دقیق آن در مقابله با حوادث و بلایا و پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات بلایای طبیعی می تواند تا حد زیادی در موفقیت عملکرد مدیریت بحران موثر واقع شود که در این واحد با شروع فصل جدید برگزار می شود.

 

اعضای کمیته بحران  دانشکده پردیس بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

رئیس واحد پردیس و رئیس کمیته

2

مهندس شادی موید رضایی

معاون اداری و مالی

3

دکتر رسول تبری

معاون تحقیقات و فناوری

4

دکتر معصومه فغانی

معاون آموزش پایه

5

دکتر حمید نشانداراصلی

معاون بالین دندانپزشکی

6

دکتر هادی رنجزاد

مسئول فنی کلینیک

7

سیده مریم سجودی

مدیر مالی

8

علیرضا پیل علی

مدیر حراست

9

پژمان جمشیدی

مسئول حقوقی و قراردادها

10

علی محمد قدیمی

کارپرداز

11

الناز سعید صبایی

مسئول IT

12

سارا نجفی

مسئول کلینیک

13

شهرام هاساواری

واحد تاسیسات

14

جلال جمال قادر

واحد حفاظت فیزیکی

 
آخرین بروز رسانی : 22 فروردین 1401