معرفی:

کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  گیلان متشکل از دانشجویان علاقمند به ایجاد تحولات آموزشی و ارتقای سطح آموزشی دانشگاه می باشد .

هم اکنون یک نفر نماینده دانشجویی از واحد بین الملل با هماهنگی واحد EDO مشغول فعالیت در کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه است.

 • لیست نمایندگان واحد بین الملل در کمیته مشورتی دانشجویی:
  1. آقای جمال حسین پور در سال تحصیلی 90-89
  2. خانم زینب غلامی در سال تحصیلی 91-90
  3. آقای محمد زمان درویش در سال تحصیلی 92-91
 • اهداف این کمیته:
  • تعالی آموزش
  • اشاعه علم آموزش پزشکی در میان دانشجویان علوم پزشکی
  • دستیابی به استراتژی دانشجومحوری در برنامه های آموزشی
  • مشارکت دانشجویان در بهبود آموزش دانشگاه از طریق ارائه نظرات مستقیم دانشجویان
  • تجربه کار گروهی
    
 • آئین نامه کمیته مشورتی دانشجویی (مصوب سال89)
 • آئین نامه کمیته مشورتی دانشجویی (مصوب سال91)
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400