کمیته تحقیقات واحد پردیس بین الملل واحدی است که در جهت تسهیل تحقیقات و پژوهش های دانشجویی فعالیت می نماید. این واحد با هدف آشنایی دانشجویان رشته های پزشکی و دندان پزشکی این دانشکده با پژوهش و آموزش پژوهش به صورت علمی و همچنین تربیت پژوهشگران آینده در محیطی علمی و صمیمی تشکیل گردیده است. ارتباط با کمیته تحقیقات سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه گیلان و نیز انجام طرح های بین دانشگاهی از اهداف دیگر تشکیل این واحد می باشد.

در کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پردیس بین الملل هماهنگی های لازم برای تشکیل کارگاه ها، چاپ مجله، شرکت در همایش ها و کنگره ها انجام می شود. این واحد در طبقه ی دوم دانشکده، روبه روی واحد آموزش واقع شده است.

                                                       

دکتر زهرا رفعت

سرپرست کمیته تحقیقات واحد پردیس بین الملل انزلی

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

پژوهشگر برتر عضو هیات علمی جوان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

دلارام فدائی

دبیر کمیته تحقیقات واحد پردیس بین الملل انزلی

دانشجوی رشته پزشکی ورودی 1398

آخرین بروز رسانی : 17 آبان 1401