اهداف کمیته برنامه ریزی درسی :

هدف این واحد تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی مطابق باکوریکولوم جدید ابلاغ شده از وزارت متبوع

 

اعضا کمیته :

خانم دکتر معصومه فغانی لنگرودی(هماهنگی با مدیران محترم آموزش علوم پایه: علوم تشریح- فیزیولوژی-بیوشیمی-ژنتیک-ایمنی شناسی-میکروبیولوژی-انگل شناسی-آسیب شناسی)

خانم دکتر منیره آقاجانی نسب(هماهنگی با EDO وکمیته برنامه ریزی دانشکده پزشکی جهت همسان سازی اجرای کوریکولوم جدید در پردیس دانشگاه)

آقای دکتر رسول تبری

خانم مهندس شادی موید رضایی

آئین نامه کمیته برنامه ریزی درسی

 
 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400