وظایف کمیته امتحانات:

 

  1. -   برگزاری جلسات کمیته امتحانات قبل از شروع امتحانات پایان ترم هر نیمسال جهت برگزاری هر چه بهتر آزمون ها
  2. -   نظارت مستمر بر همکاری با اداره آموزش دانشکده ها و اساتید در جهت اخذ، بارگذاری و برگزاری امتحانات
  3. -   ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاری امتحانات
  4. -   بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاری امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیری نظرات دانشجویان
  5. -   دریافت پاسخ نامه و نتایج آزمون ها و ارسال به اساتید
  6. -   دریافت آنالیز آزمون و ارسال به گروه های آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون
  7. -   تنظیم مقررات برگزاری بهینه جلسات آزمون

کمیته امتحانات

رئیس کمیته

دکتر سیدمهدی ضیاضیابری

رئیس دانشکده پردیس

مسئول کمیته

دکتر معصومه فغانی لنگرودی

معاون آموزش پایه پردیس

دبیر کمیته

فروغ روستا

کارشناس سیستم مدیریت آموزشی پردیس

 

 

اعضای کمیته

علیرضا پیل علی

مسئول حراست پردیس

الناز سعیدصبائی

   مسئول IT  پردیس

معصومه صبحی

کارشناس آموزش پایه پردیس

محبوبه حبیبی

کارشناس آموزش مقدمات بالین پردیس

شراره خدمتکار

کارشناس آموزش بالین پزشکی پردیس

ماه بانو امانی

کارشناس آموزش بالین دندان پزشکی پردیس

فاطمه بالالان فرد

مسئول دفتر معاونت آموزشی پردیس

پیمان فدائی

کارشناس سیستم مدیریت آموزشی پردیس

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 11 دی 1401