ردیف

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ برگزاری

1

جستجوی علمی در منابع الکترونیک و نرم افزار کتابخانه

مریم شبانکاره مقدم

1395/08/26

2

جستجوی علمی در منابع الکترونیک و نرم افزار کتابخانه

مریم شبانکاره مقدم

1395/08/27

3

آشنایی با مقالات

پریا حسن پور

1395/09/17

4

end not

مریم شبانکاره مقدم

1395/09/18

5

مقاله نویسی پیشرفته

دکتر رسول تبری

1395/09/24

6

تنظیم مقالات

دکتر رسول تبری

1395/12/05

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400