جهت ارتباط  با تلفن گویا با شماره 44900-013 تماس حاصل فرمایید.

نام و نام خانوادگی

سمت مدرک تحصیلی شماره داخلی
  علی فرزانگان
کارشناس مسئول آزمایشگاه کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 236
آخرین بروز رسانی : 25 اردیبهشت 1401