بسم الله الرحمن الرحیم
 
دانشجویان محترم ورودی جدید
 
اکنون که به حول قوه الهی با پشت سر گذاردن سال ها تلاش  و تحصیل ، مرزهای تازه ای از دانایی و آگاهی را به روی خود گشوده اید این موفقیت را به شما تبریک عرض می نمایم.
دانشگاه محل تجربه اندوزی و تجربه آموزی است و حال که خداوند این نعمت تحصیل را به شما عطا فرموده امیدوارم از هر ثانیه عمر خود در این مکان مقدس حداکثر استفاده را ببرید .
 
دانشجویان عزیز، آنگاه که ذهن و اندیشه‌های پاک همراه با تجربه و علم دست به کار شده و سلامت را بر دردمندان هدیه می‌کند بی شک لبخند خداوند پهنه گیتی را در بر خواهد گرفت.
امید است همچنان که در آغاز این راه با توان و سر زنده پای نهاده اید روزی شاهد دانش آموختگی و صعود به مقاطع بالاتر  تخصصی برای یکایک تان باشیم .
 
با آرزوی توفیق
دکتر سید مهدی ضیا ضیابری
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1401