شرح وظایف کمیته استانداردهای پایه پزشکی عمومی  :

بررسی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشکده

بررسی میزان تطابق  برنامـه های تدوین شده آموزشی با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

اعضای کمیته استانداردهای پایه پزشکی عمومی 

دکترسید مهدی ضیاء ضیابری رئیس دانشکده پردیس بندرانزلی  

دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه دانشکده پردیس بندرانزلی  

دکتر منیره آقاجانی نسب مدیر EDO دانشکده پردیس بندرانزلی 

دکتر رسول تبری معاون  تحقیقات وفن آوری  دانشکده پردیس بندرانزلی

خانم مهندس شادی موید رضایی معاون اداری مالی دانشکده پردیس بندرانزلی   

آخرین بروز رسانی : 24 آذر 1400