شرح وظایف کمیته پایش و اصلاح ساختار واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 • تفکیک وظایف صفی و ستادی بخش اداری و آموزشی و خدماتی واحد  
 • اصلاح شرح وظایف مصوب واحدهای صفی و ستادی واحد بین الملل
 • اصلاح و ابلاغ نمودار تشکیلاتی و اهداف و وظایف پرسنل
 •  ایجاد سازو کارهای لازم، بمنظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوندو بر خورد با کارکنان خطاکار
 • تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع(تکریم ارباب رجوع)
 • بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
 • بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه  جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه
 • شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی ربط
 • نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه
 •  تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهم ترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذی ربط
 • اصلاح الگوهای تشکیلاتی واحد پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی ربط
 • زمینه سازی برای اجرای سیاستها، راهبردها و برنامه های مصوب
 • بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارائه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
 • ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی ربط

کمیته پایش واصلاح ساختار

ریاست دانشکده

دکترسید مهدی ضیا ضیابری

رئیس کمیته

مسئول دفتر ریاست

پژمان جمشیدی

دبیر کمیته

معاون اداری ومالی

مهند س شادی موید رضایی

اعضای کمیته

معاون پایه آموزش پزشکی

دکترمعصومه فغانی

معاون  پژوهشی

دکتررسول تبری

مدیر EDO واعتبار بخشی

دکترمنیره آقاجانی نسب

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400