- رسیدگی به امورحقوقی و قراردادهای پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان - انزلی از قبیل تنظیم قرارداد با ارگانها، سازمانها، اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، طرح شکایت و رسیدگی به موضوعات مختلف حقوقی،شرکت در جلسات دادرسی دادگستری و شورای حل اختلاف، ارائه دفاعیات لازم در راستای احقاق حقوق سازمان، مطالعه کتب: آئین نامه ها وقوانین صادره ،ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در راستای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، اخذاسناد مراکز آموزشی، تنظیم آگهی های مناقصه، مزایده وبرگهای شرایط شرکت در مناقصات و استعلامات، شرکت در جلسات کمیسیون مناقصات انجام سایر امورحقوقی که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

         - نظارت و کنترل بر اجرای تمامی قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی

         - تنظیم قراردادهای عمومی و حرفه ای فی مابین اشخاص حقوقی و حقیقی با واحد پردیس بین الملل

         - طراحی و توسعه و استقرار و به روز رسانی نظام جامع نگهداری و بایگانی و مدیریت کلیه قراردادها و متمم ها، الحاقیه ها و پیوست های تخصصی آنها

         - همکاری با سایر واحد های اداری و مالی و آموزشی جهت کنترل و نظارت بر قراردادها

قوانین:

         - آیین دادرسی مدنی

         - آیین دادرسی کیفری

         - قانون مدنی

         - آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و قوانین مرتبط با موضوع

         - قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت

کارشناس:

   پژمان جمشیدی میانکوه   (کارشناس ارشد حقوق بین الملل).

تماس با ما:

013-44550081 

013-44550095 (داخلی 203)

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400