معرفی آزمایشگاه:

 

این آزمایشگاه در دپارتمان آناتومی واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار دارد.

آزمایشگاه هیستوتکنیک محلی است که از فعالیت های عمده آن آماده سازی بافتها برای مطالعه میکروسکوپی است که توسط کارشناس آزمایشگاه و جهت کارهای تحقیقاتی دانشجویان انجام می گیرد. شایعترین روش مطالعه بافت ها آماده سازی برشهای بافت شناسی و تهیه اسلایدهای مختلف به نحوی است که قابل مطالعه با میکروسکوپ نوری باشد.

 

تجهیزات آزمایشگاه:
  • دستگاه میکروتوم
  • دستگاه تیشوپرسسور
  • دستگاه انکوباتور
  • بن ماری
  • شیکر روتاتور
  • هاتپلیت
  • PH متر
  • یخچال فریزر
  • سری کامل مواد و محلول ها و لوازم مورد نیاز آزمایشگاه هیستوتکنیک.

 

 

ساعات کاری آزمایشگاه:

در هر نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه آموزشی مصوب، تعیین می شود.

  

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400