ردیف

نام اعضاء هیئت علمی

ایمیل

گروه

مدیر گروه

1

دکتر راحله شیخی

sheikhirahele@gmail.com

 

میکروب شناسی، ویروس شناسی و توکسین های میکروبی   

 

دکتر شیخی

2

دکتر علی مجتهدی

 

3

دکتر هادی صدیق

 

4

دکتر مجتبی هدایتی

mhedayatich@gums.ac.ir

5

دکتر میثم حسن نژاد

meysam.hasannejad@gmail.com

6

دکتر محمد شناگری

shenagari@gums.ac.ir

7

دکتر حامد نذیری

-

8

دکتر کیهان اشرفی

k_ashrafi@gums.ac.ir

انگل شناسی، قارچ شناسی

دکتر اشرفی

9

دکتر زهرا رفعت

dr.zahra-rafat@gums.ac.ir

10

دکتر میثم شریف دینی

sharifdini@gums.ac.ir

11

دکتر محمدرضا محمودی

mmahmoudi@gums.ac.ir

12

دکتر پروانه کشاورز

keshavarz@gums.ac.ir

 

ژنتیک و ایمنی شناسی

دکتر پروانه کشاورز

13

دکتر  لیلا علی دوست

Alidoust1357@gmail.com

14

دکتر رضا جعفری شکیب

shakib@gums.ac.ir

15

دکتر آرش پور غلامی نژاد

pourgholaminejad@gums.ac.ir

16

دکتر پروین بابایی

p_babaei@gums.ac.ir

فیزیولوژی

دکتر محمد رستم پور

17

دکتر بهروز خاکپور

khakpour@gums.ac.ir

18

دکتر عادله جعفری

jafari.adele@gmail.com

19

دکتر محمد رستم پور

rostampour@gums.ac.ir

20

دکتر کامبیز رهام پور

rohampour@gums.ac.ir

21

آقای محمد رضا نورس فرد

norrasfard@gums.ac.ir

22

دکتر ملک مسعود انصار

ansar@gums.ac.ir

آناتومی

دکتر ملک مسعود انصار

23

دکتر ابراهیم نصیری

enasiri@gums.ac.ir

24

دکتر آمنه محمدی روشنده

mohammadi_roushandeh@gums.ac.i

25

دکتر محمدهادی بهادری

bahadori.mh@gmail.com

26

دکتر معصومه فغانی

mfaghani@gums.ac.ir

27

دکتر فهیمه محمد قاسمی

fghasemi@gums.ac.ir

28

دکتر آرش زمینی

zaminy_a@gums.ac.ir

29

دکتر مهرداد عسگری

mehrdad_vhf@yahoo.com

30

دکتر  زلیخا گلی پور

 masoomeh_golipoor@yahoo.com

31

دکتر ملک معین انصار

ansarmoien@gums.ac.ir

بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر ملک معین انصار

 

32

دکتر ابراهیم میرزاجانی

emirzajani@gums.ac.ir

33

دکتر منیره آقاجانی نسب 

maghajany@gums.ac.ir

34

دکتر علی ابراهیم نیا

ebrahimnia@gums.ac.ir

35

دکتر نوید پورزرتشت

pourzardosht@gums.ac.ir

36

دکتر تیمور رحمتی

trahmati@gums.ac.ir

زبان خارجه

 

37

دکتر مرتضی رهبر طارمسری

rahbar_m46@yahoo.com

اخلاق پزشکی

دکتر مرتضی رهبر طارمسری

38

سانیا صداقت کیش

ib.congress@gums.ac.ir

 تربیت بدنی

 

39

آقای رضا شجاعی فر

 

تربیت بدنی

 

40

دکتر محسن پور محمد

pourmohammad@gums.ac.ir

معارف اسلامی

دکتر جناتی

41

علی نوری سعید

alinoorisaeed@gums.ac.ir

42

 هادی بصیری

 

43

علی احترامی

 

44

معصومه صبحی

Hsobhi2@gmail.com 

روانشناسی

____

45

دکتر رقیه فرجودی

-

ادبیات

 

46

دکتر رسول تبری

rtabari@gums.ac.ir

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

____

49

دکتر فتانه بخشی

 

سلامت دهان و حامعه

 

50

دکتر مرجان مهدوی روشن

marjanmahdavi60@gmail.com

علوم تغدیه

دکتر مرجان مهدوی روشن

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 29 مرداد 1401