نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره داخلی

 

الناز سعیدصبائی 

 

کارشناس تحلیل گر سیستم

 

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

217

 

 سعید صادقی

 

 کارشناس IT

 

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

219

 

آخرین بروز رسانی : 15 آبان 1400