معرفی آزمایشگاه:

 میکروبیولوژی دانشی است که درباره میکروارگانیزم ‌ها بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل پروکاریوتها (باکتری‌هاویروسها و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوآها می‌باشد. میکروبیولوژی یک علم کاربردی است که با بسیاری از شاخه‌های علوم رابطه نزدیک دارد. از جمله می‌توان به ژنتیک، پزشکی، زیست‌شناسی سلولی، انگل شناسی، قارچ‌شناسی پزشکی و بیوشیمی اشاره کرد.در این آزمایشگاه دانشجویان با روش های متنوع رنگ آمیزی میکروارگانیزم ها ، مرفولوژی، کشت و تشخیص و ...آشنا می شوند. آزمایشگاه میکروبشناسی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به کلیه امکانات مورد نیاز دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی مجهز بوده و آماده خدمت رسانی میباشد.

دروس میکروبشناسی عملی، انگل شناسی عملی و قارچ شناسی عملی با رعایت سر فصل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این واحد ارائه می شود.

جلسات این آزمایشگاه در گروه های 10 تا 15 نفره برگزار می گردد، که علاوه بر آشنایی با دستگاه های موجود در آزمایشگاه، دانشجویان خود آزمایش های مرتبط با واحد مربوطه را انجام می دهند. 

 

 

ساعات کاری آزمایشگاه:

  در هر نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه آموزشی مصوب، تعیین می‌شود.

 

      
 

 
 
اساتید ترم جاری
  • آقای دکتر علی مجتهدی (میکروب شناسی)
  • خانم دکتر راحله شیخی (میکروب شناسی)
  • آقای دکتر بیژن مجیدی (انگل شناسی)
  • آقای دکتر مجتبی هدایتی (سم شناسی میکروب)
  • آقای دکتر میثم حسن نژاد (باکتری شناسی پزشکی)
  • آقای دکتر کیهان اشرفی (انگل شناسی)
  • آقای دکتر میثم شریف دینی (انگل شناسی)
  •  
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400