مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی:


دکتر منیره آقاجانی نسب

تخصص: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 پست الکترونیک:maghajany@gums.ac.ir

 maghajany@gmail.com

Fax:01344553184

شماره داخلی : 221 

 

آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400