معاون اداری و مالی: از تاریخ 15 تیر ماه 98 تا کنون 

 

مهندس شادی موید رضایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (شبکه های کامپیوتری) 

پست الکترونیک: moayed@gums.ac.ir

شناسه آموزشی(cv)

 
شماره تماس: 
44900- داخلی 202
44540015
 معاون اداری و مالی: از تاریخ 3 آذر 95 تا 14 تیر 98 

دکتر رسول فردمسعود

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

پست الکترونیک: fardmasoud1349@gmail.com

 
 معاون اداری و مالی: از تاریخ 10 خرداد 93 تا 24 آبان 95

محمدرضا یگانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

مرتبه علمی در زمان تصدی: مربی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: yeganeh@gums.ac.ir

 معاون اداری و مالی: از 14 آذر 87 تا 14 اسفند 92

اعظم اکبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

مرتبه علمی در زمان تصدی: مربی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

معرفی معاونت اداری – مالی

حوزه معاونت اداری – مالی عهده دار هدایت و رهبری سیستم پشتیبانی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان بوده و با استفاده از ابزارهای مدیریتی از قبیل برنامه ریزی، توسعه وساماندهی نیروی انسانی، کنترل و نظارت و ارزشیابی فرایندهای اداری – مالی ، عمرانی و مدیریت بودجه (درآمد و هزینه) و... با هموار نمودن مسیر در راستای تحقق اهداف آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه گام بر می دارد.

 
 
 شرح وظایف معاون اداری – مالی، عمرانی:
 1. کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی (اداری و دانشجویی) 
 2. پیش بینی و تامین نیروی انسانی
 3. تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان
 4. تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه
 5. نظم بخشیدن به مسائل اداری ومالی با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها
 6. فراهم نمودن امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی
 7. تامین و توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه کارکنان
 8. همکاری با رئیس واحد در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحد های ستادی دانشگاه
 9. رسیدگی به هدف های اجرایی واحد و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 10. ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحد های تحت پوشش و اظهار نظر درخصوص رفع مشکلات موجود
 11. نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی
 12. ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس واحد درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
 13. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های تابعه
 14. شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح واحد
 15. برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی واحد با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز
 16. برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرح های عمرانی
 17. نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی واحد
 18. بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی
 19. اجرای طرح های امانی و مورد نیاز واحد
 20. جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح های عمرانی
 21. برنامه ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی
 22. مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد
 23. تهیه طرح جامع واحد و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی
 24. پیشنهاد بودجه های عمرانی واحد برای تصویب در بودجه سالانه
 25. همکاری در تهیه نقشه های طرح های عمرانی واحد
آخرین بروز رسانی : 25 مرداد 1400