معاون پژوهشی و آموزش بالین پزشکی: از تاریخ 26 اسفند ماه 1391 تا 1 مهر 1393

 دکتر بهرام دربندی

تخصص: فوق تخصص خون و سرطان کودکان

مرتبه علمی در زمان تصدی: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: darbandi45@gums.ac.ir

شناسه آموزشی (CV)  

 معاون  آموزش بالین پزشکی: از تاریخ یکم آذرماه 1393 تا 1397

 دکتر بابک بخشایش اقبالی

تخصص: متخصص نورولوژی 

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: Babak.bakh@gmail.com
آخرین بروز رسانی : 10 آذر 1400