معاون آموزش بالین دندانپزشکی: از تاریخ1 مهر ماه 1398 تاکنون

 دکتر حمید نشاندار اصلی

تخصص:  متخصص پروتز

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 07 آذر 1400