جهت ارتباط  با تلفن گویا با شماره 44900-013 تماس حاصل فرمایید.

نام و نام خانوادگی

سمت مدرک تحصیلی شماره داخلی

 

فروغ روستا

 کارشناس سیستم مدیریت آموزشی (هم آوا) کارشناسی ارشد

 

231

معصومه صبحی

کارشناس آموزش پایه -  روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد

226

 

  علی فرزانگان
کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد 243
آخرین بروز رسانی : 17 آبان 1400