جهت ارتباط  با تلفن گویا با شماره 44900-013 تماس حاصل فرمایید.

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره داخلی
سانیا صداقت کیش کارشناس آموزش بالین پزشکی کارشناسی ارشد 238
محبوبه حبیبی قرانی کارشناس مقطع فیزیوپات
کارشناسی 222