مصوبه شورای فرهنگی در خصوص شرح وظایف کمیته های فرهنگی

اعضای کمیته
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1  آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد و رئیس کمیته
2 آقای دکتر رسول فردمسعود معاون اداری و مالی
5 آقای عبداله میلانچی رئیس امور اداری و رسیدگی به پروژه های عمرانی
6 آقای علیرضا پیل علی مدیر حراست
7 حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی  امام جماعت
8 خانم طیبه احمدی تاج مدیر امور فرهنگی و دانشجویی