اعضای شورای آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی در سال 1400

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکتر سیدمهدی ضیاضیابری

2

آقای دکتر حمیدرضا نشاندار اصلی

3

 خانم دکتر معصومه فغانی

4

خانم مهندس شادی موید رضایی

5

آقای دکتر هادی رنجزاد

6

خانم دکتر منیره آقاجانی نسب

7

آقای دکتر ابراهیم نصیری

8

  خانم فریبا ندیم

9

 خانم فروغ روستا

10

خانم سانیا صداقت کیش

11

   خانم ماه بانو امانی

12

خانم معصومه صبحی 

13

خانم محبوبه حبیبی

14

 خانم صغری قربان فلاح

آخرین بروز رسانی : 10 آذر 1400