مراحل امور مالی ثبت نام دانشجویان ورودی از طریق انتقالی خارج از کشور

الف) شهریه تحصیلی  (پرداخت در زمان ثبت نام)

دندانپزشکی

پزشکی

1 - پرداخت چک تضمین شده بانکی به مبلغ 720.000.000 (هفتصد و بیست میلیون) ریال در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان( بصورت نقدی از طریق دستگاه پوز دانشگاه نیز قابل دریافت می باشد.)

1 - پرداخت چک تضمین شده بانکی به مبلغ 640.000.000  (ششصد و چهل  میلیون) ریال در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان( بصورت نقدی از طریق دستگاه پوز دانشگاه نیز قابل دریافت می باشد.)

*** توجه:

1 - شهریه اعلام شده فوق علی الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقبا به دانشجویان اعلام می گردد.

2 - مبلغ شهریه (جدول فوق) صرفا به صورت چک تضمین شده بانکی دریافت می گردد و پردیس دانشگاه از پذیرفتن چک شخصی معذور است. لذا با توجه به آگاهی قبلی مراجعین محترم، در صورتی که به دلیل عدم ارائه چک تضمین شده بانکی در هنگام ثبت نام، دانشجو قادر به ثبت نام نباشد هیچگونه مسولیتی متوجـه پردیس بین الملل نمی باشد.

ب) تعهدنامه محضری (ارائه در زمان ثبت نام)

کلیه پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ملزم به سپردن تعهدنامه محضری و ارائه آن در زمان ثبت نام در پردیس دانشگاه می باشند. این تعهد نامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی در شهر محل سکونت دانشجویان مطابق با قوانین و ضوابط دفترخانه تنظیم و در فرم مخصوص دفاتر اسناد رسمی تایپ و ممهور به مهر برجسته دفتر اسناد رسمی گردد. همچنین درج شماره سفته های مورد نیاز در تعهدنامه محضری الزامی می باشد در غیر اینصورت تنظیم تعهد نامه از نظر دانشگاه فاقد اعتبار و غیر قابل قبول است. در هر حال مسئولیت نقص در تکمیل مفاد تعهدنامه بعهده خود دانشجو می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که دفاتر اسناد رسمی محل سکونت داوطلب به هر دلیلی امکان همکاری نداشته باشند داوطلب با حضور اولیا و ضامنین در شهر بندر انزلی به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تهیه و تکمیل تعهدنامه معرفی می گردد. (نمونه متن تعهدنامه مورد نظر پردیس بین الملل جهت ارائه به دفتر اسناد رسمی باید حسب مورد از جدول ذیل دانلود گردد).

 

 

 

 

 

اولیا با توجه به شرایط و تمایل شخصی خود می توانند یکی از سه روش ذیل را جهت تضمین تعهدنامه محضری انتخاب نمایند.

 

 

روش اول

روش دوم

روش سوم

عنوان تضمین

ارائه سفته و معرفی ضامن

سپردن وثیقه ملکی

سپردن ضمانتنامه بانکی

مدارک مورد نیاز (توجه هنگام دانلود فایل به عنوان تضمین مورد نظر خود دقت نمائید. به عبارت دیگر سه فایل قابل دانلود در این جدول متفاوت بوده و بجای هم قابل استفاده نیستند).

1 - سفته ( 896 میلیون ریال برای رشته پزشکی و 864 میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی) که روی آن توسط شخص داوطلب و پشت آن توسط ضامنین و اولیا امضاء می گردد. توصیه می شود مشخصات و اطلاعات سفته ها با دقت و بدون قلم خوردگی و با خودکار آبی تکمیل شود (یادآوری می شود در صورت وجود هرگونه قلم خوردگی مسئولیت تهیه مجدد سفته به عهده داوطلب می باشد).

2 - نمونه متن تعهدنامه مورد نظر پردیس بین الملل دانشگاه جهت تنظیم تعهدنامه محضری با خرید سفته و ضمانت کارمند. تعهدنامه محضری باید طبق این نمونه و الزاما بر روی سربرگ دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

3 -  اصل و کپی شناسنامه داوطلب

4 - اصل و کپی شناسنامه ضامنین. (یک نفر از ضامنین می تواند پدر یا مادر داوطلب باشد اما نفر دوم حتما باید فردی غیر از اولیای دانشجو باشد).

5 - گواهی کسر از حقوق و آخرین فیش/حکم حقوقی ضامنین. (ضامن باید شاغل در یکی از ارگانهای دولتی یا ارگانهای خصوصی معتبر باشد. یکی از ضامنین می تواند کارمند بازنشسته دولت نیز باشد).

6- گواهی امضاء مربوط به ضامنین (دو نفر کارمند)

7 - مدارک شناسایی ضامنین (کپی شناسنامه و کارت ملی)

1 - ارائه سند ملکی.

سندی که جهت وثیقه ارائه میگردد در روز ثبت نام توسط کارشناسان دایره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی خواهد گردید و در صورت تایید در رهن پردیس بین الملل دانشگاه قرار خواهد گرفت .

2 - نمونه متن تعهدنامه مورد نظر پردیس بین الملل دانشگاه  جهت تنظیم تعهدنامه محضری با سپردن وثیقه ملکی. تعهدنامه محضری باید طبق این نمونه و الزاما بر روی سربرگ دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

1 - ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش (896 میلیون ریال برای رشته پزشکی و 864 میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی)

2 - نمونه متن تعهدنامه  مورد نظر پردیس بین الملل دانشگاه جهت تنظیم تعهدنامه محضری با ارائه ضمانتنامه بانکی. تعهدنامه محضری باید طبق این نمونه و الزاما بر روی سربرگ دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

 

تسهیلات وام دانشجویی:

در بدو ورود امکان استفاده از تسهیلات وام دانشجویی وجود ندارد اما در سالهای بعد دانشجویان متقاضی می توانند در صورت دارا بودن شرایط دریافت تسهیلات طبق ضوابط پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی از آن برخوردار شوند.

 

آخرین بروز رسانی : 08 شهریور 1401