روابط عمومی چیست ؟  

روابط عمومی فعالیتی است ممتد ، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن ، افراد و سازمانها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر ، قلب تپنده ، دست اجراء ، پای پیشرفت ، گوش شنوا ، چشم بینا و زبان گویای سازمان مدیریت آن را ایفا می‌کند.

 فعالیتی که روابط عمومی انجام می‌دهد در یک کلمه «ارتباط» از دیدگاه نظری «علم» از جنبه عملی و اجرایی خود «فن» و از جنبه خلاقانه و زیبایی شناختی «هنر» است و آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است. 

 روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار ، بانک اطلاعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است و باید خصلتهایی چون قانون مداری ، نظم ، شجاعت ، ابراز عقیده ، تحمل شنیدن آرای مخالفان ، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید.

 روابط عمومی اعمال فلسفه ، فلسفه اجتماعی ، مشاور و کارکرد ارتباطی مدیریت است که ؛ از این جهت یکی از اصلی ترین ارکان برای پایه گذاری یک روابط عمومی کارآمد و مسؤولیت پذیر در دستگاه این است که زیرنظر بالاترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه نماید

شرح وظایف مسئولین و رابطین روابط عمومی دانشگاه

1.     انعکاس اخبار  و رویدادهای مهم حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه به منظور انعکاس در پایگاه خبری دانشگاه، رسانه های جمعی

2.     انجام تمهیدات لازم جهت مصاحبه مسئولین حوزه فعالیت با رسانه های جمعی از طریق روابط عمومی دانشگاه

3.     مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات سمینارها ،کنفرانسها و نمایشگاهها در حوزه فعالیت

4.     همکاری و نظارت بر فضای سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت

5.     فراهم کردن امکانات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان

6.     شرکت در جلسات نشست ها و شوراهای درون سازمانی جهت اطلاع رسانی (متناسب با حوزه(

7.     تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه فعالیت به صورت دوره ای و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

8.      جمع آوری تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه جهت اطلاع رسانی به هنگام

9.     ارتباط مستمر  و شرکت فعال در جلسات و دوره های آموزشی روابط عمومی دانشگاه

10. انجام و پیگیری سایر امور محوله از سوی مدیریت واحد

11. استقرار  روابط عمومی الکترونیک در واحد

12. پاسخگویی به شکوائیه های مردمی

13. انجام نظر سنجی  از مخاطبین واحد مربوط   و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوطه و روابط عمومی دانشگاه

14. خلاقیت و نوآوری فعالیت ها مبتنی بر شواهد

15. انعکاس نظرات مدیر ارشد واحد در خصوص عملکرد روابط عمومی و بالعکس

16. تدوین برنامه عملیاتی روابط عمومی واحد متناسب با برنامه عملیانی روابط عمومی دانشگاه

پایگاه خبری وب دا 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400