کمیته خرید

هدف از ایجاد این کمیته برگزاری مناقصه جهت استعلام کالاهای مورد نیاز در حجم بالاست که مبلغ مورد معامله بیش از سقف حد نصاب آیین نامه مالی و معاملاتی باشد و این امر با رعایت صرفه و صلاح با تامین کیفیت مورد نظر، صورت می گیرد.

روش کار:

اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی (ارسال کالاهای مورد درخواست به شرکت های معتبردر فرم های استعلام )

شرکت ها فرصت دارند ظرف مدت حداکثر سه روزقیمت پیشنهادی خود رادر برگه استعلام پر کرده ودر پاکت دربسته بصورت مهر و مهموم شده به واحد تحویل دهند، تا در جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت که با حضور نمایندگان کمیته برگزار می شود بررسی و برنده استعلام  اعلام گردد

 

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1 آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری رئیس واحد و رئیس کمیته
 2  خانم مهندس شادی موید رضایی معاون اداری و مالی
3  خانم دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه (حسب مورد موضوع کمیته)
4 آقای دکتر حمید نشاندار
نماینده دانشکدهدندانپزشکی
5 آقای دکتر هادی رنجزاد مسئول کلینیک دندانپزشکی
6 خانم سیده مریم سجودی مدیر امور مالی
7 آقای علیرضا پیل علی مسئول حراست
8 آقای علی محمد قدیمی کارپرداز
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400