برای ارتباط با واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان می توانید از شماره ها و آدرس زیر استفاده کنید:

 

(کد بندرانزلی:013)

 تلفنخانه و تلفن گویا:

 44553183-44553182-44553185

ریاست:

44550015  ­ 

مدیریت امور اداری:

44550081

حراست:

44550096

فکس:

44553184

مدیریت امور مالی

44540035

جهت ارتباط با کلیه واحدهای پردیس بین الملل می توانید با شماره های داخلی  زیر تماس بگیرید:

ریاست پردیس بین الملل

201

معاونت اداری و مالی

202

مدیریت امور اداری

203

مسئول حراست

229

مدیریت امور مالی

206

معاونت آموزش پایه پزشکی و دندان پزشکی

225

مدیریت EDO (اداره توسعه آموزش)

221

درآمد

209

انبار

208

تدارکات ، کارپردازی و اموال

210

 

حسابداری و امور قراردادها

207

دبیر خانه

235

 کارگزینی

 21

دفتر نهاد رهبری

216

 اتوماسیون و تکنولوژی اطلاعات

217

SERVER (سرور)

219

کارشناس اعتباربخشی EDO ))

277

آزمایشگاه ایمنی شناسی

236

آزمایشگاه بیوشیمی

232

آزمایشگاه فیزیولوژی

234

دفتر معاونت آموزش ( پذیرش دانشجویان انتقالی خارج از کشور )

 265-44553186

آموزش بالین پزشکی

238-44550014

کارشناس آموزش بالین دندان پزشکی

267

آموزش پایه پزشکی

223

 آموزش پایه دندان پزشکی

 226

آموزش فیزیوپات

222

کارشناس پژوهش/حقوقی/قراداد

203

روابط عمومی

232

امور فرهنگی و دانشجویی

239

سما (واحد سیستم مدیریت آموزش)

231

مشاوره

269

کتابخانه

263

کارشناس تربیت بدنی

230

کمیته تحقیقات

269

مسئول حفاظت فیزیکی

0 - 200

حفاظت فیزیکی دندان پزشکی

275

سرپرستاری دندان پزشکی CSR

293

پذیرش دندان پزشکی

292

صندوق دندان پزشکی

289

رادیولوژی

254

فانتوم

246

لابراتوار

253

استیشن پرستاری 1

244

استیشن پرستاری 2

293

تجهیزات ارتو و پریو

255

تجهیزات پروتز

291

تجهیزات اطفال

251

بایگانی الکترونیک

240

تاسیسات

287

نقلیه

278

آبدارخانه آموزش

224

آبدارخانه معاونت آموزشی

261

تلفنخانه

200 و 0

 


 

نشانی: بندرانزلی، بلوار سی متری

کد پستی: 37758-43146

پست الکترونیک: ib@gums.ac.ir

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400