معرفی آزمایشگاه:

 بیوشیمی بالینی یکی از دروس اصلی و پایه در علوم پزشکی می باشد که عالم بی جان شیمی را به دنیای زیستی پیوند می دهد و با اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیائی در مایعات بدن و بررسی تغییرات شیمیائی مواد تشکیل دهنده آن کمک شایانی در تشخیص و شناخت بیماری ها و درمان آنها می نماید.

اندازه گیری متابولیت های خون و ادرار و سایر مایعات بدن و رابطه انکار ناپذیر مقادیر افزایشی و کاهشی آنها در تشخیص و تائید نظریه درمانی پزشکان کمک شایانی می نماید ، از این نظر آزمایشگاه بیوشیمی بالینی نقش بسیار پررنگی در فرآیند درمانی بیماران دارند. لذا در راستای سرفصل های مصوب وزارتی مبنی بر گنجاندن بیوشیمی عملی (به میزان یک واحد) در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی ، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آزمایشگاه بیوشیمی مطلوب و مجهزی برخورداراست و مطابق برنامه تنظیمی دانشجویان با حضور در آزمایشگاه ، ضمن فراگیری اصول و مبانی آزمایش ، مستقلاً تمامی فعالیت های مرتبط به  انجام آزمایش های بیوشیمی را در گروه های دو نفره انجام می دهند و حاصل تحقیق و بررسی و مشاهدات و نتایج آزمایش های انجام پذیرفته را در قالب روش از پیش تعریف شده – تحت عنوان گزارش کار- به مسئولین آزمایشگاه تحویل می دهند.

 

 

 

اساتید ترم جاری

  • آقای دکتر ابراهیم میرزاجانی
  • خانم دکتر منیره آقاجانی نسب
  • آقای دکتر ملک معین انصار
  • آقای دکتر نوید پورزردشت
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400