معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه ایمنی شناسی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مساحت تقریبی 60 مترمربع در طبقه دوم دانشکده پزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان واقع می باشد.

ایمونولوژی یا ایمنی‌شناسی یکی از شاخه‌های زیست‌شناسی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماریزا می‌پردازد.

 

تجهیزات آزمایشگاه:
 • میکروسکوپ نوری
 •  انکوباتور                          
 • فور                                  
 • بن ماری                            
 • شیکر                                
 • ترازوی دیجیتالی               
 • سانتریفیوژ 
 • لوازم مصرفی و غیر مصرفی، کیت ها و محلولهای مورد نیاز

 

ساعات کاری آزمایشگاه:

در هر نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه آموزشی مصوب، تعیین می شود.

 

اساتید ترم جاری

 • آقای دکتر فرشید سعادت
 • آقای دکتر رضا جعفری شکیب
 • آقای دکتر آرش پورغلامی نژاد
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400