اعضای شورای صنفی:

دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در روز سه شنبه  مورخ 31 یبهشت 1397 با مشارکت 226 تن از دانشجویان حاضر در پردیس انجام شد.

*اسامی اعضای اصلی شورای صنفی دانشجویی پردیس دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.

ü      امیررضا پرتوی - دانشجوی رشته پزشکی (دبیر شورای صنفی پردیس)

ü      مرتضی خدابنده- دانشجوی رشته دندانپزشکی

ü      مریم ادهم حقیقی پور- دانشجوی رشته دندانپزشکی

ü      شیدا ریماز- دانشجوی رشته پزشکی

ü      شیدا پرویز- دانشجوی رشته پزشکی

ü      شایان پورکاظم- دانشجوی رشته پزشکی

ü      آرین ترقی خواه- دانشجوی رشته پزشکی