اعضای شورای صنفی:

 

*اسامی اعضای اصلی شورای صنفی دانشجویی پردیس دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.

ü    

دوره اول ودوم

امیر رضا پرتوی پزشکی 95 دبیر شورای صنفی

مرتضی خدابنده  دندان 94

شایان پور کاظم  پزشکی 96

مریم ادهم حقیقی پور  دندان 94

شیدا پرویز  پزشکی 95

آروین سرقی خواه   پزشکی 94

شیدا ریحاز    پزشکی 94

دوره سوم

مرتضی خدابنده   دندان 94 دبیر شورای صنفی

امین ادیب دندان 94

سید کامیاب حدائقی   دندان 95

محمد سجاد علیپور    دندان 94

سید شروین توکلی طهران  پزشکی

ابوالفضل حبیبی   دندان 98

 

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400