اسامی اعضای  انجمن علمی :

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی نبض حیات در تاریخ 29 اردیبهشت 98 از ساعت 11:30 لغایت 13 در دفتر امور فرهنگی پردیس دانشگاه با حضور دبیر انجمنهای علمی دانشجویی دانشجویی دانشگاه ، دبیرکمیته نظارت بر انجمن علمی دانشجویی پردیس بین الملل و با مشارکت 92 تن از دانشجویان پردیس بین الملل برگزار گردید.

 *اسامی اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی نبض حیات که با اکثریت آرا انتخاب شدند به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

ü      پریا اخوت – دانشجوی رشته پزشکی

ü      زهرا نجفی– دانشجوی رشته پزشکی

ü      فراز صادقی خامنه– دانشجوی رشته پزشکی

ü      ماهان عزیززاده دوبخشری– دانشجوی رشته پزشکی

ü      فاطمه قدیمی رودپشتی– دانشجوی رشته پزشکی

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400