آئین نامه اساتید مشاور

اساتید مشاور دانشجویان رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 1401-1400

 

مسئول اساتید مشاور: آقای دکتر سید مهدی ضیا ضیابری 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز و ساعت مشاوره با دانشجویان

1

آقای دکتر اشکان سالاری (دندانپزشکی ورودی 97- 25 نفر)

دوشنبه 12- 10

2

خانم دکتر فرشته ناصرعلوی (دندانپزشکی ورودی 94- 10 نفر)

چهارشنبه 11- 9

3

خانم دکتر مریم السادات بصیرت (دندانپزشکی ورودی 94- 11 نفر)

دوشنبه 13- 11

4

آقای دکتر هادی رنجزاد (دندانپزشکی ورودی 95- 16 نفر)

چهارشنبه 12- 10

5

آقای دکتر حمید نشاندار(دندانپزشکی ورودی 96- 24 نفر)

چهارشنبه 12- 10

6

آقای دکتر آرش زمینی ( دندان پزشکی 98- 14 نفر)

دوشنبه 12- 10

7

آقای دکتر رضا جعفری شکیب ( دندان پزشکی 98- 12 نفر)

یکشنبه 12- 10

8

خانم دکتر معصومه فغانی ( دندان پزشکی ورودی 99- 23 نفر)

چهارشنبه 12- 10

9

خانم دکتر زهرا رفعت  ( دندان پزشکی ورودی 99- 10 نفر)

چهارشنبه 10- 8

10

دکتر میثم حسن نژاد ( دندان پزشکی ورودی 99- 10 نفر)

چهارشنبه 12- 10

آخرین بروز رسانی : 11 دی 1400