به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف ، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه تشکیل می گردد.

.بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. در حال حاضر  این کمیته مسئولیت بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی دانشکده را بر عهده دارد.

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400