کمیته ارتقاء و بروز رسانی وب سایت واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

معرفی  کمیته:

  کمیته وب سایت واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان مجموعه آموزشی، علمی، فرهنگی و خدماتی است که هسته اولیه آن در سال 1390 بر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه و با هدف تلاش جهت ارتقاء و بروز‌رسانی وب‌سایت واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تصمیم مسئولین و ریاست محترم واحد شکل گرفت و در تاریخ 22 اسفند 90 اولین جلسه رسمی کمیته برگزار گردید. آیین‌نامه داخلی کمیته نیز در تاریخ 6 شهریور 91 به تصویب رسید و جلسات منظم کمیته بر اساس آیین نامه داخلی تشکیل می گردد و تا به امروز به یاری خداوند متعال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

باتوجه به ماهیت واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ضرورت وجود یک وب‌سایت به زبان انگلیسی، تشکیل کمیته وب‌سایت انگلیسی در تاریخ 20 آذر ماه 91 به تصویب کلیه اعضا رسید و این کمیته اولین جلسه رسمی خود را در تاریخ 26 اسفند 91 برگزار نمود. وب‌سایت انگلیسی با همت اعضای پرتلاش خود توانست در تاریخ 27 خرداد 92 به طور رسمی راه‌اندازی شود.در حال حاضر جلسات وب سایت واحد بین‌الملل به صورت هفتگی و با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده و همزمان به مسائل وب سایت فارسی و انگلیسی می پردازد.

در نتیجه این جلسات و پشتیبانی و تلاش همکاران در واحد های مختلف، وب سایت واحد بین‌الملل توانست در سال 1391 براساس مجموع کل ارزشیابی‌ها، رتبه دوم را در بین دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان کسب نماید.

 

 

 

   

   

  هدف کلی:

     هدف از تشکیل این کمیته بروز رسانی و ارتقاء کمی و کیفی وب سایت واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان است تا ضمن حمایت از فعالیت های جمعی، از مشارکت افراد علاقه‌مند، مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی، فرهنگی، هنری، اطلاع‌رسانی و خدماتی وب سایت به بهترین صورت ممکن استفاده گردد.

   
   

  اهداف ویژه:


  • تهیه محتوا برای وب سایت
  • بروز رسانی محتوای وب سایت در موارد مقتضی
  • برنامه ریزی جهت ارتقای وب سایت و اطلاع رسانی بیشتر

   

  معرفی اعضای کمیته:

  اعضای کمیته وب سایت با تایید ریاست و معاونین محترم واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان تعیین شده‌اند که به ترتیب حروف الفبا  معرفی می گردند:

      
    اعضای ثابت کمیته وب سایت فارسی
  1.   خانم طیبه احمدی تاج
  2. خانم ماهبانو امانی
  3.  آقای تیمور رحمتی
  4. خانم فیروزه رضاپور
  5. خانم فروغ روستا
  6. خانم الناز سعیدصبائی ( مدیر پورتال واحد بین الملل)
  7. خانم ثمین شاد
  8. خانم مریم شبانکاره(دبیر دوم کمیته)
  9. خانم معصومه صبحی
  10. آقای دکتر محمد صادق صداقتی
  11.خانم سانیا صداقت کیش
  12. آقای دکتر رسول فرد مسعود (دبیر اول کمیته) 
  13.خانم فرخنده محمدی (مدیر ارشد پورتال واحد بین الملل)
  14. خانم فائقه محمودی
  15. خانم مریم مومنی
  16. آقای رضا نظری


    اعضای متغیر کمیته وب سایت فارسی
  1. خانم دکترمنیره آقاجانی نسب
  2. خانم پرستو امیدی
  3. خانم شهناز بوراکی
  4. آقای پژمان جمشیدی
  5. آقای سید محمد حسینی
  6. خانم هدی رهبر صادقی
  7. خانم نسرین علیزاده
  8. خانم حدیثه فلاح امین
  9. آقای داود محمدی پور

  اعضای متغیر کمیته وب سایت فارسی در صورت لزوم به جلسات کمیته دعوت خواهند شد.

   

   

   اعضای ثابت کمیته وب سایت انگلیسی

  1. خانم ماهبانو امانی
  2. آقای تیمور رحمتی
  3. خانم فیروزه رضاپور
  4. خانم فروغ روستا
  5. خانم مریم شبانکاره مقدم
  6. خانم معصومه صبحی
  7. خانم سانیا صداقت کیش
  8. آقای دکتر رسول فردمسعود
  9 . خانم فرخنده محمدی (مدیر ارشد پورتال واحد بین الملل)
  10. آقای مصطفی نژاد جعفری

  10

  امید است با توکل به خداوند لوح و قلم بتوانیم در سایه تلاش جمعی و همکاری تنگاتنگ واحدها و با تمرکز بر موضوع آموزش و اطلاع‌رسانی، گامی موثر در جهت اطلاع رسانی و آگاهی روز افزون دانشجویان و سایرین از طریق وب سایت واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان برداریم.

   


   کمیته ارتقاء و بروز رسانی وب سایت پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

   

  معرفی  کمیته:

    کمیته وب سایت پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان مجموعه آموزشی، علمی، فرهنگی و خدماتی است که هسته اولیه آن در سال 1390 بر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه و با هدف تلاش جهت ارتقاء و بروز‌رسانی وب‌سایت پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تصمیم مسئولین و ریاست محترم واحد شکل گرفت و در تاریخ 22 اسفند 90 اولین جلسه رسمی کمیته برگزار گردید. آیین‌نامه داخلی کمیته نیز در تاریخ 6 شهریور 91 به تصویب رسید و جلسات منظم کمیته بر اساس آیین نامه داخلی تشکیل می گردد و تا به امروز به یاری خداوند متعال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

  باتوجه به ماهیت پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ضرورت وجود یک وب‌سایت به زبان انگلیسی، تشکیل کمیته وب‌سایت انگلیسی در تاریخ 20 آذر ماه 91 به تصویب کلیه اعضا رسید و این کمیته اولین جلسه رسمی خود را در تاریخ 26 اسفند 91 برگزار نمود. وب‌سایت انگلیسی با همت اعضای پرتلاش خود توانست در تاریخ 27 خرداد 92 به طور رسمی راه‌اندازی شود.در حال حاضر جلسات وب سایت پردیس بین‌الملل به صورت ماهانه و با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده و همزمان به مسائل وب سایت فارسی و انگلیسی می پردازد.

  در نتیجه این جلسات و پشتیبانی و تلاش همکاران در واحد های مختلف، وب سایت پردیس بین‌الملل توانست در سال 1391 براساس مجموع کل ارزشیابی‌ها، رتبه دوم را در بین دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان کسب نماید.

   

  هدف کلی:

     هدف از تشکیل این کمیته بروز رسانی و ارتقاء کمی و کیفی وب سایت پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان است تا ضمن حمایت از فعالیت های جمعی، از مشارکت افراد علاقه‌مند، مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی، فرهنگی، هنری، اطلاع‌رسانی و خدماتی وب سایت به بهترین صورت ممکن استفاده گردد.

   
   

  اهداف ویژه:


  • تهیه محتوا برای وب سایت
  • بروز رسانی محتوای وب سایت در موارد مقتضی
  • برنامه ریزی جهت ارتقای وب سایت و اطلاع رسانی بیشتر

   

  معرفی اعضای کمیته:

  اعضای کمیته وب سایت با تایید ریاست و معاونین محترم پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان تعیین شده‌اند که به شرح زیر معرفی می گردند:

      
    اعضای ثابت کمیته وب سایت فارسی
   1. آقای دکتر رسول تبری (دبیر اول کمیته)
   2.آقای دکتر رسول فردمسعود( معاون اداری و مالی پردیس بین الملل)
   3.خانم الناز سعیدصبائی ( مدیر ارشد پورتال پردیس بین الملل)
  4. خانم مریم شبانکاره(دبیر دوم کمیته و کارشناس پورتال پردیس بین الملل)
  5.  خانم حدیث فرحناک ( کارشناس خبر پورتال پردیس بین الملل)
  6. خانم فائقه محمودی
  7. خانم ماهبانو امانی
  8. خانم ثمین شاد
  9. آقای تیمور رحمتی
  10. خانم معصومه صبحی
  11. خانم صغری قربان فلاح
  12.خانم سانیا صداقت کیش
  13. خانم نسرین علیزاده
  14.خانم مریم مومنی


    اعضای متغیر کمیته وب سایت فارسی
  1. خانم دکترمنیره آقاجانی نسب
  2.آقای پژمان جمشیدی
  3.     خانم حدیثه فلاح امین
  4. آقای داود محمدی پور

  اعضای متغیر کمیته وب سایت فارسی در صورت لزوم به جلسات کمیته دعوت خواهند شد.

   

   

   اعضای ثابت کمیته وب سایت انگلیسی

  1. آقای دکتر رسول تبری
  2. خانم الناز سعیدصبائی (مدیر ارشد پورتال واحد بین الملل)
  3. آقای تیمور رحمتی
  4. آقای مصطفی نژاد جعفری
  5. خانم مریم شبانکاره مقدم
  6. خانم معصومه صبحی
  7. خانم سانیا صداقت کیش
  8. خانم ماهبانو امانی

  امید است با توکل به خداوند لوح و قلم بتوانیم در سایه تلاش جمعی و همکاری تنگاتنگ واحدها و با تمرکز بر موضوع آموزش و اطلاع‌رسانی، گامی موثر در جهت اطلاع رسانی و آگاهی روز افزون دانشجویان و سایرین از طریق وب سایت پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان برداریم.