لیست گروه های آموزشی و اساتید مدعو پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-انزلی در مقطع بالین دندان پزشکی

ردیف

گروه آموزشی

نام ونام خانوادگی

1

پروتز دکتر حسین شیخ نژاد

2

دکتر ایلناز پور نصیر

3

پریو دکترآناهیتا عاشوری مقدم

4

دکتر آرش غفوری

5

اندو دکتر مریم  پورنصیر

6

دکتر نرگس سیمدار

7

دکتر  پژمان پور اکبر

8

دکتر ایلناز موسوی

9

ترمیمی دکتر محسن  رضایی

10

دکتر نیلوفر معین

11

دکتر کتایون کاشانی

12

دکتر ملیحه کرابی

13

ارتو دکتر علی مشجری

14

دکتر عرفانه افسری

15

کودکان دکتر سپیده خلیلی

16

دکتر مونا کبودان

17

دکتر انوشه جنانی

18

پروتز ثابت دکتر یوسف جهاندیده

19

دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری

20

بیماریها وتشخیص دکتر فهیمه عنبری

21

دکتر مریم   بصیرت

22

دکتر حسین حسن نیا

23

جراحی دکتر هادی حسینی

24

رادیولوژی دکتر  پژمان حدادی

25

مربی جراحی ومسئول فنی دانشکده دندانپزشکی

دکتر محمد صادق صداقتی

 

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400