مقابله با بحران و حوادث غیرطبیعی

داشتن عملیاتی دقیق برای انواع بحران هایی که ممکن است در واحدمربوطه رخ دهد ( اعم از بلایای طبیعی ، پدافند غیرعامل و...) به همراه وجود گروه های استراتژیکی و تاکتیکی می توان وضعیت نابهنجار را به کلی تغییر داد.

این بحران را می توان به همراه گروه های عمل کننده به سرعت و به طور کارآمدی تحت کنترل درآورد زیرا زیانبارترین نتیجه سوءمدیریت در یک بحران طبیعی ، خسارات بلند مدت و تلفات رو به افزایش آن می باشد. لذا برنامه ریزی و مدیریت و اجرای دقیق آن در مقابله با حوادث و بلایا و پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات بلایای طبیعی می تواند تا حد زیادی در موفقیت عملکرد مدیریت بحران موثر واقع شود که در این واحد با شروع فصل جدید برگزار می شود.

 

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد و رئیس کمیته
 2  آقای دکتر رسول فردمسعود  معاون اداری و مالی
 3 خانم دکتر معصومه فغانی  معاون آموزش پایه
 4 آقای دکتر بابک بخشایش  معاون آموزش بالین پزشکی
5 آقای دکتر سید ابراهیم سیدمنیر رئیس دانشکده دندانپزشکی
6 آقای دکتر حیدر محمودی مسئول کلینیک دندانپزشکی
7 آقای عبداله میلانچی  رئیس امور اداری و رسیدگی به پروژه های عمرانی
8 خانم سیده مریم سجودی مدیر مالی
9 آقای علیرضا پیل علی مسئول حراست
10 آقای سید محمد حسینی کارپرداز